Εκπαιδευτικοί


 1. Κωτσόπουλος Πέτρος                          (Διευθυντής)
 2. Αναστασίου  Χριστίνα                        (Υποδιευθύντρια)
 3. Παπαμιχαήλ Μαρία                           (Τμήμα Α1)
 4. Ρούσσος Αναστάσιος                          (Τμήμα A2) 
 5. Κουτρουφίνη Ουρανία                       (Τμήμα Β) 
 6. Κούλης Ιωάννης                                  (Τμήμα Γ1)
 7. Κριεμάδη Ελένη                                  (Τμήμα Γ2)
 8. Βούλγαρη Ευαγγελία                         (Τμήμα Δ1)
 9. Κλησάρη Σοφία                                  (Τμήμα Δ2)  
 10. Μερκούρη Τζένη                                (Τμήμα Ε1)  
 11.  Γιαννάκη Ελένη                                 (Τμήμα Ε2) 
 12. Τσάγκαρης Νικόλαος                        (Τμήμα Στ1)      
 13. Σταύρου Δημήτριος                           (Τμήμα Στ2)
 14. Σταθακοπούλου Ευρυδίκη             (Θεατρική Αγωγή)
 15. Μώρου Σοφία                                         (Αγγλικών)
 16. Σοφοκλέους Στέλλα                              ( Γαλλικών)
 17. Καρούτζου Δήμητρα                            (Γερμανικών)
 18. Οσμάνογλου Οσμάν                             (Πληροφορική)
 19. Μπακάλης Αλέξανδρος                       (Εικαστικά)Πρόγραμμα Συναντήσεων Γονέων – Δασκάλων - (2016 - 2017)

qq      Τάξη

   Ώρες συνάντησης
          Α’1
Ρούσσος Αναστάσιος       κάθε 1η Τρίτη του μήνα
10:00- 10:45
           Α’2
Παπαμιχαήλ Μαρίας       κάθε 1η Δευτέρα του μήνα
11:45-12:30
          Β’
Κουτρουφίνη Ουρανία    κάθε 1η Παρασκευή του μήνα
        10:45 -11:30
          Γ’1
Κούλης Ιωάννης              κάθε 1η Τρίτη του μήνα
11:45 – 12:25
          Γ’2
Κριεμάδη Ελένη              κάθε  1η  Δευτέρα του μήνα
10:45-11:30
          Δ’1
Βούλγαρη Ευαγγελία       κάθε 1η Δευτέρα του μήνα
12:35-13:15
        Δ’2
Κλησάρη Σοφία               κάθε 1η Δευτέρα του μήνα
10:00 -10:45
       Ε’1
Μερκούρη Ευγενία          κάθε 1η Πέμπτη
11:30-12:30
       Ε’2
Γιαννάκη Ελένη                κάθε  1η Τετάρτη
10:40 – 11:30
         ΣΤ’1
Τσάγκαρης Νικόλαος        κάθε 1η Τρίτη του μήνα 
08:10 – 08:55
         ΣΤ’2
Σταύρου Δημήτρης           κάθε 1η Τρίτη του μήνα
10:00 -10:45
          Aγγλικ
Μώρου Σοφία                 κάθε 1η Τετάρτη 
09:00 -09:30
 Φ         Φ.Α
 Αναστασίου Χριστίνα    κάθε Τρίτη
13:20 -14:00
         Γαλλικ
Σοφοκλέους Στέλλα       κάθε 1η Τετάρτη του μήνα
09:40-10:00
          Γερμα
Καρούτζου Δήμητρα   κάθε 1η Τετάρτη του μήνα            09:40-10:00
        
       


Το παραπάνω πρόγραμμα συναντήσεων αφορά στην τακτική ενημέρωση των γονέων. Για έκτακτα θέματα μπορούν οι γονείς  να ζητήσουν συνάντηση με τον εκπαιδευτικό κάποια άλλη  ώρα